Genåbning af Taastrup Idræts Center.

Taastrup Idræts Center er åbent for indendørs aktivitet.

Åbningen er sket med mange reguleringer i forhold til retningslinjerne.

Taastrup Idræts Center Fitness er åbent. 

Fitness åbner ligesom de øvrige haller med mange begrænsninger og tilpasninger af åbningstider.

Der er tilsendt abonnenterne i Fitness og foreningerne skrivelse om genåbningen.

Der er også åbent for nye indmeldelser i TIC Fitness under forudsætning af accept i forhold til åbningstider og retningslinjer.

Se under: Fitness / Betingelser

Nyheder

Så er Taastrup Idræts Haller igen åben for foreningsidræt.

Genåbning af Taastrup Idræts Center.

 Taastrup Idræts Center er åbent i henhold til Høje-Taastrup Kommunes retningslinjer. Det sker dog med retningslinjer, som er tilsendt til alle foreninger, der benytter idrætscentret. Særligt gælder det for Taastrup Idræts Center, at bad og omklædning ikke kan benyttes.

 Idrætshallerne er åbne – dog med særlige retningslinjer

Der er dog særlige retningslinjer omkring hygiejne og rengøring. Det betyder, at der ikke er mulighed for bad og omklædning. Hallerne åbnes kun for selve idrætsaktiviteten. Vi opfordrer til på hverdage at det kun er aktive udøvere, som går i hallerne.  Det er ikke muligt at dele rekvisitter og udstyr. Max. gruppestørrelser er pt. på 50 personer. Afstandskrav er gældende.

 Generel orientering:

  • Ingen ophold i foyeren.

  • Omklædningsrum kan ikke benyttes. Alle udøvere skal være omklædt hjemmefra så det kun er skoene, som skal skiftes.

  • Der er toiletter åbne i foyeren. Således at brugerne kan benytte det nærmeste toilet. Overhold afstandskravet når toiletterne benyttes.

  • Ved indgang til hvert lokale er opsat sprit dispensere således at brugerne kan spritte sig af inden adgang til lokalet.

  • Overhold afstandskravene også ved transport gennem Taastrup Idræts Haller.

  • Det gælder at foreningerne selv har ansvaret for afspritning af redskaber og materiel. Der er spærret af til depoter og lagerrum.

  • Fitness brugerne kan nu træne med mulighed for adgang alle ugens dage. Hvis hallerne er lukket er der ingen toilet muligheder.

 Som altid skal regler og halassistentens anvisninger følges. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil aktiviteten blive standset.

 Foreningerne er ansvarlig for at alle retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, Høje Taastrup Kommune og Taastrup Idræts Center overholdes.

 De udendørs anlæg er også åbnet op med de restriktioner, som gælder for udendørs idræt.

Det er stadig ikke muligt at anvende omklædningsfaciliteterne på anlæggene.

Klubhusene er åbent for medlemmer i forhold til overordnede retningslinjer for afstand.

 

Med venlig hilsen

Claus Hillemann

Centerchef

Taastrup Idræts Center

  

    

Aktiviteter


Café og Selskabslokaler Stopuret

Forpagter: Kulturhusene Høje-Taastrup Kommune

Ønsker I at forudbestille mad og drikke til et møde eller arrangement skal dette ske via vores bestillingsside https://bestil.kulturhusenehtk.dk/ 
Bestillingen skal modtages senest 5 hverdage før arrangementet. Ønskes forplejning som ikke er dækket af standardsortiment, kontakt da Kulturhusenes administration på kulturhusene{at}htk.dk eller 43 35 28 43 (Man, tir, tor og fre 10.00-13.00)

Kunstforeningen
Foyer'en

www.kunstforeningenfoyeren.dk