Vi tilpasser åbningstiden:

mandag til søndag er fitness åbent 06.00 - 21.00

Der kan trænes i hele åbningstiden også når der er lukket i hallerne.

Der er også åbent for nye indmeldelser i TIC Fitness under forudsætning af accept i forhold til åbningstider og retningslinjer.


Kære medlem af Taastrup Idræts Center Fitness  Nedenstående er kun gældende hvor det ikke er beskrevet i ovenstående tilpasning.

Du er nu blevet medlem af TIC Fitness, og vi håber, at der venter dig mange timers god træning i vores fitnesslokale.

Vores tilbud adskiller sig fra mange andres inden for området ved, at vi ikke har bemanding i lokalet og ikke giver råd og vejledning i forbindelse med den daglige træning. Det afspejles i prisen, som er fastsat ud fra, at diverse omkostninger skal dækkes ind.

Åbningstider

TIC har åbent alle ugens dage. Normalt vil Taastrup Idræts Haller være lukket på alle helligdage, samt jul og nytår og juli måned. På disse dage vil det fortsat være muligt at komme til at træne via adgang med nøglebrikken.

Åbningstiderne vil være:
Hverdage fra klokken 06.00 – 21.00 / weekend 06.00 – 21.00.

Bemærk at det er brugernes eget ansvar at være ude af lokalet på de angivne lukketidspunkter.

Retningslinjer

Vi sætter stor pris på, at du hjælper til med at passe på TIC Fitness og dets udstyr, og vi hører derfor meget gerne fra dig, hvis noget ikke fungerer ordentligt, eller du ser nogen misbruge lokalets inventar. Der bliver hver dag ført tilsyn med lokale og inventar og via lokalets adgangskontrol og videoovervågning, har vi mulighed for at registrere brugen af lokalet. Misbrug af maskiner eller lokale vil blive faktureret omkostningerne til reparation til den/de ansvarlige person/er. Vi gør opmærksom på at lokalet er overvåget.

Træning i lokalet må kun foregå med fodtøj, som er beregnet til indendørs brug. Udendørs fodtøj må ikke forefindes på træningsarealet.

Nøglebrikker

Som medlem af TIC Fitness bliver du registreret i vores låsesystem. Du får udleveret en nøglebrik, som er personlig og den må ikke overdrages eller udlånes til andre. Koden på brikken er din personlig og vil registrere din brug af lokalet.

Adgangskontrol

Din udleverede nøglebrik er vigtig for dig og for os. For at opretholde et troværdigt system foretager vi jævnligt stikprøvekontrol på hvem, der benytter sig af TIC Fitness og hvem, der har anvendt sin brik på lokalets dør.

Derfor er det vigtigt for både dig og os, at du registrerer din brik, hver gang du går ind i lokalet – også selvom du er i selskab med andre fitnessmedlemmer. Du behøver ikke vente, til døren er lukket du kan sagtens føre din brik over læseren, selvom døren er åben. Når den grønne lampe lyser, er du registreret. Døren til lokalet skal altid holdes lukket.

Hvis det konstateres, at du som bruger ikke har registreret dig med din personlige nøglebrik, eller at du medtager gæster eller andre i lokalet, vil du blive faktureret et kontrolgebyr på 500,- kroner og dit medlemskab vil blive annulleret. Derfor – HUSK ALTID DIN NØGLEBRIK, NÅR DU SKAL TRÆNE.

Medlemskab

Dit abonnement til TIC Fitness bliver ved dets udløb automatisk fornyet ved overførsel via PBS. Alle transaktioner tillægges et gebyr på 10,00 kr. Såfremt du ønsker, at opsige dit medlemskab skal du inden dit aktive medlemskabs udløb opsige det skriftligt til administrationen i Taastrup Idræts Center.

Der er ikke mulighed for refusion eller kompensation ved for sen afmelding. Dit medlemskab kan kun opsiges med udgangen af en kalendermåned og til abonnementets udløb. Der refunderes ikke for abonnementet.

Udover medlemskabet betales ved indmeldelse også et gebyr på 200 kroner for nøglebrikken og administration. Gebyret er et engangsbeløb og tilbagebetales ikke.

Personer som på grund af udmelding eller manglende betaling ikke mere er abonnenter vil ved ny indmeldelse skulle betale gebyr.

For at blive abonnent skal du være fyldt 16 år.

Når du er tilmeldt som medlem i TIC Fitness

Alle som tilmelder sig TIC Fitness skal forevises lokalet og dets funktioner.

Gennemgang af reglement og lokalet sker ved afhentning af nøglebrikken.

Tilmelding kan kun ske via Taastrup Idræts Centers hjemmeside.

På hjemmesiden bookes tid for gennemgang af udstyret.

Priser

Dagsadgang: kr. 40,00 - købes på dagen

Voksne: måned kr. 150,00 - ½ år kr. 800,00 - 1 år kr. 1.500,00 kr.

Pensionister: ½ år 500,- kroner  / 1 år 900,- kr. (der kan kun trænes mellem klokken 06.00 – 12.00 på dette medlemskab - gælder fra indmeldelsesdatoen).

Abonnement betales fra indmeldelsesdato.